mChat là dịch vụ gửi và nhận tin nhắn SMS và chat ngay trên website hoặc máy tính.