mChat là dịch vụ gửi và nhận tin nhắn SMS và chat ngay trên website hoặc máy tính.
Mã phiên : S4H1
Từ 01/11-08:00 đến 30/11-19:00
Điện thoại iPhone 8 Plus 256GB chính hãng
Điện thoại iPhone 8 Plus 256GB chính hãng

Giá thị trường

24,790.000 VNĐ

Nhanh tay Đấu giá ngay, Soạn tin:

DG <Giá sản phẩm> gửi 135

VD: Khách hàng đặt giá 25.000đ, soạn:

DG 25 gửi 135

Thời gian còn lại:
196
57
32

- Để đăng ký dịch vụ khách hàng soạn tin DK gửi 135.

- Cước thuê bao dịch vụ: 3.000đ/ngày. Dịch vụ sẽ được tự động gia hạn hàng ngày nếu khách hàng không nhắn tin hủy dịch vụ.

- Để tham gia chương trình Đấu giá Ngược, khách hàng soạn tin theo cú pháp DG <Giá đấu> gửi 135. Mỗi ngày, khách hàng sẽ được miễn phí 5 lần đặt giá. Từ lần đặt giá thứ 6, khách hàng sẽ bị tính phí đặt giá (1.000đ/SMS).

Trong đó, DG là mã của chương trình Đấu giá Ngược. <Giá đấu> là số nguyên dương và là bội của 1000.

 VD: Đặt giá sản phẩm là 450,000 VND soạn: DG 450 gửi 135

- Khi khách hàng tham gia đấu giá, hệ thống sẽ cập nhật các thông tin về phiên đấu như thời gian mở phiên, kết thúc phiên, thông báo khách hàng trúng thưởng… và cho phép khách hàng tương tác.

- Để hủy đăng ký dịch vụ, khách hàng soạn tin theo cú pháp “HUY” gửi 135.
TUẦN 1
Giá: 80,000.000 VNĐ
TUẦN 2
Giá: 18,000.000 VNĐ
TUẦN 3
Giá: 19,000.000 VNĐ
TUẦN 4
Giá: 18,000.000 VNĐ
Giá: 14,990.000 VNĐ
Giá: 18,490.000 VNĐ
Giá: 17,990.000 VNĐ
Giá: 25,990.000 VNĐ